Εργαλειοθήκη

Aims & Objectives

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμού υπηρεσιών που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του έργου SeDiHUB. Τα εργαλεία έχουν επιλεγεί και ταξινομηθεί έτσι ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε ένα νέο προϊόν/υπηρεσία ή να βελτιώσετε ένα υπάρχον προϊόν/υπηρεσία βήμα προς βήμα. Η εργαλειοθήκη βρίσκεται στην πλατφόρμα Mural.

Βρείτε την εργαλειοθήκη της ελληνικής γλώσσας εδώ.

Διαβάστε τους οδηγούς: