Σχετικά

Overview

Το έργο

Μια καινοτόμος προσέγγιση για την άμεση βοήθεια των οικογενειακών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας μέσω της μεθοδολογίας σχεδιασμού υπηρεσιών. Το SeDiHUB επιτρέπει στις οικογενειακές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν προοπτική στρατηγικού μάνατζμεντ: μεθοδολογία σχεδιαστικής σκέψης ενσωματωμένη στον στρατηγικό και τακτικό σχεδιασμό της ανάπτυξης ενός οργανισμού και στην παροχή υπηρεσιών με πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Overview

Υπόβαθρο

Ο κλάδος των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της παραγωγής και των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, οπότε η μελλοντική πορεία ανάπτυξης και η συνολική ανάπτυξη της οικονομίας και των αγορών εργασίας εξαρτώνται από αυτόν. Τα παγκόσμια καταναλωτικά πρότυπα καθίστανται μη βιώσιμα και η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, από τις αυξανόμενες παγκόσμιες απαιτήσεις σε πόρους έως την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία, τις απειλές για τη βιοποικιλότητα και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ταυτόχρονα, οι αυξανόμενες προκλήσεις βιωσιμότητας πιέζουν ήδη τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξής τους και να υιοθετήσουν νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Υπό το πρίσμα αυτό, η σκέψη για το σχεδιασμό υπηρεσιών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες.

Aims & Objectives

Σκοπός & Στόχοι

Το SeDiHUB στοχεύει στην αναβάθμιση των πολύ μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων ώστε να χρησιμοποιούν το σχεδιασμό υπηρεσιών για την ανάπτυξη βιώσιμων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών και διαρθρώνεται στους παρακάτω στόχους:

 • Ευαισθητοποίηση των πολύ μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων σχετικά με το σχεδιασμό υπηρεσιών, ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο στην ψηφιοποιημένη οικονομία.

 • Παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να αναπτύσσουν οι ίδιες υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη.

 • Να παρέχουν στους παρόχους ΕΕΚ μια μεθοδολογική προσέγγιση χρήσης νέων εργαλείων και διαδικτυακών μαθησιακών πόρων για τη διδασκαλία του σχεδιασμού υπηρεσιών όπου θα έχουν ληφθεί υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι επιλογές ψηφιοποίησης

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ειδικά για πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, συνοδευόμενο από τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την ανάπτυξη υπηρεσιών.

 • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης για την ανάπτυξη της σκέψης σχεδιασμού υπηρεσιών για πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

 • Δημιουργία ενός κόμβου πολύ μικρών & οικογενειακών επιχειρήσεων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν το σχεδιασμό υπηρεσιών, να κάνουν σύναψη επαφών (matchmake) και να δημιουργούν κοινές υπηρεσίες.

 • Ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής, των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στο οικοσύστημα ανάπτυξης επιχειρήσεων σχετικά με την αναγκαιότητα της σκέψης σχεδιασμού υπηρεσιών ως κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον τομέα των υπηρεσιών, της ψηφιακής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Εταίροι

CEDES
CEDES

Η CEDES είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό να συγκεντρώσει τους πιο σημαντικούς φορείς της βιώσιμης ανάπτυξης στην Πορτογαλία, προκειμένου να αναπτύξουν κοινά σχέδια που μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.

FOAAL
FOAAL

Η FOAAL Consulting είναι μια εσθονική εταιρεία κατάρτισης, παροχής συμβουλών και διαχείρισης έργων που προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ΜΜΕ, ΜΚΟ και τον δημόσιο τομέα. Η FOAAL μοιράζεται την εμπειρία της σε εκπαιδεύσεις σε διάφορα θέματα, όπως ο σχεδιασμός υπηρεσιών, η σχεδιαστική σκέψη, ο καμβάς επιχειρηματικών μοντέλων και η μέθοδος Lean. Όντας επιχειρηματίες και εμπνευστές πολλών έργων, κατανοούμε το ξεκίνημα μιας επιχείρησης και το πώς να αναπτύξετε την ιδέα σας σε μια βιώσιμη εταιρεία. Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, να κατανοήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και να βρείτε τους καλύτερους τρόπους για να βρουν οι δυνητικοί πελάτες το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Επιπλέον, ετοιμάζουμε μια ανάλυση κινδύνου και συγκεντρώνουμε όλους τους αριθμούς. Επίσης, η FOAAL βοηθά την εταιρεία να υποβάλει αίτηση για διάφορες επιχορηγήσεις και να διαχειριστεί έργα. Η ομάδα μας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς των επιχειρήσεων.

University of Patras (UPatras)
UPatras logo

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras) βρίσκεται στην Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1964 και αποτελείται από 7 σχολές και 35 τμήματα. Εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τομέων και κατά συνέπεια μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων μέσω 35 προπτυχιακών και 50 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η δημιουργία νέας γνώσης μέσω της προώθησης της επιστημονικής έρευνας. Αυτό καθιστά το πανεπιστήμιο ιδιαίτερα ενεργό στην έρευνα, με υψηλή φήμη για την ποιότητα και την καινοτομία του. Στην παγκόσμια κατάταξη QS World Ranking / Top Universities (2021), το UPatras κατατάσσεται στις θέσεις 751-800. Παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητές του, το UPatras λειτουργεί τη Μονάδα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Το πανεπιστήμιο λειτουργεί ένα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων που ακολουθεί τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει ένα πλήρες φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα και την επιχειρηματικότητα.

SIEC Finland
siec finland

SIEC: Οι κύριες δραστηριότητές του οργανισμού είναι: 

 • Διοργάνωση μαθημάτων, επισκέψεων σε εταιρείες, εκπαιδευτικών ταξιδιών, παρουσιάσεων και διαλέξεων, καθώς και πάρτι για τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες του επιχειρηματικού τομέα συνδέσμους με την επιχειρηματική εκπαίδευση και την εμπειρογνωμοσύνη στο εξωτερικό 
 • Προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 
 • Προώθηση της συνεργασίας με όλα τα μέλη και τους οργανισμούς που βρίσκονται κοντά στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων. 
 • Έρευνα στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
 • Σχέδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο Υποστήριξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών 
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
CARDET
CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του οργανισμού είναι η ικανότητα προσεκτικού σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης και αξιολόγησης έργων σε διάφορα πλαίσια.

Forwardspace
forwardspace

Η Forwardspace είναι ένας οργανισμός επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Pärnu της Εσθονίας και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων και περιβαλλόντων στον τομέα της πληροφορικής. Προσφέρουμε επίσης χώρους συνεργασίας και ένα εμπνευσμένο περιβάλλον εργασίας στο κέντρο του Pärnu για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το Forwardspace είναι μια κοινότητα επιχειρηματιών επαγγελματιών από ένα ευρύ φάσμα τομέων (από τις ΤΠΕ έως τη δημιουργική βιομηχανία), που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε ένα συνεργατικό περιβάλλον με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και τον ατομικό τους εμπλουτισμό. Οι χρήστες των υπηρεσιών του Forwardspace μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διάφορα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, διάφορα επιχειρηματικά εργαστήρια, μαθήματα καθοδήγησης, συναντήσεις με επενδυτές και άλλες εκδηλώσεις μόχλευσης. Η αποστολή του Forwardspace είναι να συμβάλει στην τοπική κοινωνία με την προώθηση νέων επιχειρηματιών, την παροχή προσφορών κατάρτισης και την παροχή στους νέους ενός λόγου για να παραμείνουν στο Pärnu και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία.

FYG
FYG

Η Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στη συν-δημιουργία με επιχειρήσεις, ενήλικες και νέους στην κατάρτιση σε καινοτόμες ιδέες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητισμού, επιχειρηματικότητα και κατάρτιση σε “μαλακές” και “σκληρές” δεξιότητες.

Η FyG ενεργεί ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, προωθώντας και ενισχύοντας την ανάπτυξη των ενηλίκων, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και βοηθώντας τους να γίνουν πιο απασχολήσιμοι, αντιμετωπίζοντας διάφορους παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Η FyG έχει εμπειρία στη διεξαγωγή ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και για άτομα από μειονεκτούσες ομάδες. Ενεργεί ως φορέας παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης παρέχοντας υπηρεσίες ένταξης σε θέσεις εργασίας και διαμεσολάβησης στην αγορά εργασίας για ανέργους όπως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και πληροφόρηση.

Τα τελευταία χρόνια, το FyG έχει αναπτύξει και υλοποιήσει μια σειρά από ευρωπαϊκά έργα διεθνούς συνεργασίας με το πρόγραμμα Erasmus+ και το πρόγραμμα COSME, τα οποία ασχολούνται με τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα, τη διαχείριση, την κατάρτιση νεοφυών επιχειρήσεων, τη διεθνοποίηση, την παιχνιδοποίηση και την καινοτομία της επιχειρηματικής κατάρτισης.