Διαδικτυακή Μάθηση

e-learning

Το εκπαιδευτικό υλικό του SeDiHUB θα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται μέσω της δομής και του περιεχομένου του στις εντοπισμένες ανάγκες και τα πρότυπα μελέτης των πολύ μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών, που σχετίζονται με τις προσωπικότητες και τους τομείς δραστηριότητάς τους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βασίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της διαδικτυακής μάθησης και των θεωριών σχεδιασμού υπηρεσιών. Θα είναι δομημένο σε σημειώσεις, βίντεο, μελέτες περιπτώσεων, σενάρια προσομοίωσης, καλές πρακτικές και ένα αποθετήριο. Το εκπαιδευτικό υλικό θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: οικονομικά και επιχειρηματική ηθική σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, θεωρία και αρχές σχεδιασμού υπηρεσιών, μέθοδοι σχεδιασμού υπηρεσιών (προσωπικότητες, χάρτες διαδρομής πελατών, σχεδιαγράμματα υπηρεσιών, εικονογραφημένα σενάρια, σενάρια, χαρτογράφηση ενδιαφερομένων μερών) και ψηφιακός μετασχηματισμός.