E-õpe

e-learning

SeDiHUBi eesmärk on koolitada mikro- ja pereettevõtteid, et nad saaksid kasutada säästva ja digitaliseeritud teenuste arendamiseks jätkusuutlikke teenuseid, ning see on struktureeritud alljärgnevateks eesmärkideks:

  • Tõsta mikro- ja pereettevõtete teadlikkust säästva arengu kohta, et arendada kliendile suunatud teenuseid jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult digitaliseeritud majanduses.
  • Anda teadmisi oskusi, mis on vajalikud selleks, et luua ise kliendikeskseid teenuseid.
  • Pakkuda kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele metoodilist lähenemist uute vahendite ja veebipõhiste õppevahendite kasutamiseks säästva arengu õpetamisel, kus keskkonnaküsimusi ja digitaliseerimisvõimalusi on arvesse võetud.
  • Luua koolitusmaterjal spetsiaalselt mikro- ja pereettevõtete jaoks, millele on lisatud teenuste arendamiseks vajalikud suunised ja vahendid.
  • Luua veebipõhine õppeplatvorm säästva arengu mõtlemise arendamiseks mikro- ja pereettevõtete seas.
  • Luua mikro- ja pereettevõtete keskus, kus sidusrühmad saavad õppida, kuidas rakendada SD-d, matchmake’i ja luua ühiseid teenuseid.
  • Tõsta poliitikakujundajate ja ettevõtluse arendamise ökosüsteemis osalevate sidusrühmade teadlikkust säästva arengu mõtlemise vajalikkusest kui lisandväärtuse loomise olulisest punktist teenuste, digitaalmajanduse ja säästva arengu valdkonnas.