E-oppimisalusta

e-learning

SeDiHUB pyrkii kehittämään mikro- ja perheyrityksiä käyttämään SD:tä kestävien ja digitalisoitujen palvelujen kehittämiseen, ja se on jäsennelty seuraaviin tavoitteisiin:

  • Lisätä mikro- ja perheyritysten tietoisuutta kestävästä kehityksestä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla digitalisoituneessa taloudessa
  • Antaa tietotaitoja, joita tarvitaan asiakaslähtöisten palvelujen luomiseen itse
  • Tarjota ammatillisen koulutuksen tarjoajille metodologinen lähestymistapa uusien työkalujen ja verkko-oppimisresurssien käyttöön SD-opetuksessa, kun ympäristökysymykset ja digitalisaatiovaihtoehdot on otettu huomioon
  • Luoda erityisesti mikro- ja perheyrityksille koulutusmateriaali, johon liitetään tarvittavat ohjeet ja työkalut palvelujen kehittämiseen
  • Luoda verkko-oppimisalusta SD-ajattelun kehittämiseen mikro- ja perheyritysten keskuudessa
  • Luodaan mikro- ja perheyrityskeskus, jossa sidosryhmät voivat oppia soveltamaan SD:tä, sovittamaan yhteen ja luomaan yhteisiä palveluita
  • Lisätä tietoisuutta liiketoiminnan kehittämisen ekosysteemiin osallistuvien poliittisten päättäjien keskuudessa kestävän kehityksen ajattelun välttämättömyydestä palveluiden, digitaalitalouden ja kestävän kehityksen lisäarvon luomisessa