Aims & Objectives

Projekti tulemused

  1. SeDiHUBi koolituslähenemine ja modulaarne õppekava, mis sisaldab koolitusmetoodikat ja sellele järgnevat hindamist, mis on abiks väike- ja pereettevõtete oskuste parandamisel keskkonnateenuste arendamisel, jätkusuutliku ettevõtluse jätkusuutlikul arendamisel ja digitaalmajanduse kasutamisel.

  2. SeDiHUBi koolitusmaterjalid, mis on oma struktuuri ja sisu kaudu kindlalt kavandatud, et pöörata tähelepanu väike- ja pereettevõtete vajadustele, et arendada jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku teenust, mis on seotud konkreetselt nende töötajate ja tegevusvaldkonnaga. Koolitusmaterjalid teenivad kaugõppe, veebipõhise ja iseseisva õppimise ning teenuse disaini teooriaid.

  3. SeDiHUB’s online platform, a certified online learning platform for small and family businesses to deliver training materials, and great insights into the service design process and tools. It is enriched with a toolbox for web-based service design, including gamified resources.

  4. SeDiHUBi vahendite kasutamise juhend, mille käigus koostatakse põhjalik juhend väike- ja pereettevõtete keskuse loomiseks ja SeDiHUBi valdkonna edasiseks kasutamiseks nii kutseõppe kui ka väike- ja pereettevõtetele koolitust, toetust, konsulaarteenuseid jne pakkuvate isikute seas.

Allalaadimine

SeDiHUBi aruanne (R1)

Tulemus 1 SeDiHUB koolituse lähenemisviis ja õppekava – Euroopa mikro- ja pereettevõtete teenuste disainikeskuse platvormi loomine jätkusuutliku digitaliseeritud majanduse edendamiseks.