Euroopa mikro- ja pereettevõtete teenuste disainikeskuse platvormi loomine jätkusuutliku digitaliseeritud majanduse edendamiseks.

e-learning

e-õpe

SeDiHUBi koolitusmaterjal on spetsiaalselt kavandatud nii, et selle struktuur ja sisu vastaks mikro- ja pereettevõtete vajadustele ja õppimisviisidele. Eesmärgiks on arendada jätkusuutlikku ettevõtlust ja keskkonnasõbralikke teenuseid, mis on seotud ettevõtete kliendide ja tegevusvaldkondadega. Koolitusmaterjal põhineb kaugõppe, veebipõhise õppe ja teenuste disaini teooriate põhimõtetel. See on struktureeritud märkmete, videote, juhtumiuuringute, simulatsioonistsenaariumide, heade tavade ja hoiukava abil. Koolitusmaterjal hõlmab järgmisi teemasid: kliimamuutustega seotud majandus ja ärieetika, jätkusuutlikkus, jätkusuutlikud ärimudelid, teenusedisaini teooria ja põhimõtted, teenusedisaini meetodid (personad, kliendi teekonnakaardid, teenuste plaanid, storyboards, stsenaariumid, sidusrühmade kaardistamine) ja digitaalne ümberkujundamine.