Eurooppalaisen mikro- ja perheyrityspalvelusuunnittelukeskuksen perustaminen kestävän digitalisoituneen talouden edistämiseksi

e-learning

E-oppimisalusta

SeDiHUB-koulutusmateriaali suunnitellaan erityisesti vastaamaan rakenteensa ja sisältönsä kautta mikro- ja perheyritysten tunnistettuihin tarpeisiin ja opiskelutyyliin kehittääkseen heidän persoonaansa ja toiminta-alueitaan kestävää liiketoimintaa ja ympäristöystävällisiä palveluita. Koulutusmateriaali perustuu etäopiskelun, verkko-oppimisen ja palvelusuunnittelun teorioiden periaatteisiin. Se jaetaan muistiinpanoihin, videoihin, tapaustutkimuksiin, simulaatioskenaarioihin, hyviin käytäntöihin ja varastoon. Koulutusmateriaalissa käsitellään seuraavia teemoja: ilmastonmuutokseen liittyvä taloustiede ja liiketoimintaetiikka, kestävä kehitys, kestävät liiketoimintamallit, palvelusuunnittelun teoria ja periaatteet, palvelusuunnittelun menetelmät (persoonat, asiakasmatkakartat, palvelusuunnitelmat, kuvakäsikirjoitukset, skenaariot, sidosryhmien kartoitus) ja digitaalinen muutos.