Noin

Overview

Projektin yleiskatsaus

Innovatiivinen lähestymistapa, joka auttaa suoraan perhe- ja mikroyrityksiä luomaan lisäarvoa palvelusuunnittelun metodologian avulla. SeDiHUB mahdollistaa perhe- ja mikroyritysten strategisen johtamisen näkökulman kehittämisen: suunnitteluajattelun metodologia integroituu organisaation kasvun strategiseen ja taktiseen suunnitteluun ja palvelujen tarjoamiseen kestävämmällä ja ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Overview

Taustaa

Palvelusektorin osuus EU:n tuotannosta ja työpaikoista on yli 70 %, joten tulevaisuuden kasvupolku sekä talouden ja työmarkkinoiden yleinen kehitys riippuu siitä. Maailmanlaajuisista kulutustottumuksista on tulossa kestämättömiä, ja yhteiskunta kohtaa vakavia ympäristöhaasteita globaaleista resurssitarpeista ilmastonmuutokseen, veden niukkuuteen, luonnon monimuotoisuutta uhkaaviin uhkiin ja ilmansaasteisiin. Samalla kasvavat kestävän kehityksen haasteet painostavat jo nyt yrityksiä pohtimaan kasvunsa ympäristövaikutuksia ja omaksumaan uusia kestäviä liiketoimintamalleja. Tämän valossa palvelumuotoiluajattelusta on tulossa yhä tärkeämpää tässä nopeasti kasvavassa palvelupohjaisessa taloudessa.

Aims & Objectives

Tavoitteet ja tavoitteet

SeDiHUB pyrkii kehittämään mikro- ja perheyrityksiä käyttämään SD:tä kestävien ja digitalisoitujen palvelujen kehittämiseen, ja se on jäsennelty seuraaviin tavoitteisiin:

 • Lisätä mikro- ja perheyritysten tietoisuutta kestävästä kehityksestä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla digitalisoituneessa taloudessa
 • Antaa tietotaitoja, joita tarvitaan asiakaslähtöisten palvelujen luomiseen itse
 • Tarjota ammatillisen koulutuksen tarjoajille metodologinen lähestymistapa uusien työkalujen ja verkko-oppimisresurssien käyttöön SD-opetuksessa, kun ympäristökysymykset ja digitalisaatiovaihtoehdot on otettu huomioon
 • Luoda erityisesti mikro- ja perheyrityksille koulutusmateriaali, johon liitetään tarvittavat ohjeet ja työkalut palvelujen kehittämiseen
 • Luoda verkko-oppimisalusta SD-ajattelun kehittämiseen mikro- ja perheyritysten keskuudessa
 • Luodaan mikro- ja perheyrityskeskus, jossa sidosryhmät voivat oppia soveltamaan SD:tä, sovittamaan yhteen ja luomaan yhteisiä palveluita
 • Lisätä tietoisuutta liiketoiminnan kehittämisen ekosysteemiin osallistuvien poliittisten päättäjien keskuudessa kestävän kehityksen ajattelun välttämättömyydestä palveluiden, digitaalitalouden ja kestävän kehityksen lisäarvon luomisessa

Partnerit

CEDES
CEDES

CEDES on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka perustettiin vuonna 2007 ja jonka tarkoituksena on koota Portugalin kestävän kehityksen tärkeimmät toimijat kehittämään yhteisiä hankkeita, joilla voi olla pitkäkestoinen vaikutus globaaliin kestävään kehitykseen.

FOAAL
FOAAL

FOAAL Consulting on virolainen koulutus-, konsultointi- ja projektinhallintayritys, joka tarjoaa palvelujaan pk-yrityksille, kansalaisjärjestöille ja julkiselle sektorille. FOAAL jakaa kokemuksensa koulutuksista erilaisista aiheista, kuten palvelusuunnittelusta, suunnitteluajattelusta, liiketoimintamallikankaasta ja Lean-menetelmästä. Yrittäjinä ja monien projektien aloitteentekijöinä ymmärrämme yrityksen perustamisen ja kuinka kasvattaa ideastasi elinkelpoinen yritys. Autamme sinua luomaan liiketoimintamallin, ymmärtämään kilpailuetuasi ja löytämään parhaat tavat potentiaalisille asiakkaille löytää tuotteesi tai palvelusi. Lisäksi teemme riskianalyysin ja kokoamme kaikki luvut yhteen. Lisäksi FOAAL auttaa yritystä hakemaan erilaisia apurahoja ja hallinnoimaan projekteja. Tiimillämme on erittäin laaja kokemus eri toimialoista.

University of Patras (UPatras)
UPatras logo

Patrasin yliopisto ( UPatras ) sijaitsee Patrasissa , Achaiassa, Kreikassa, ja se perustettiin vuonna 1964, ja se koostuu 7 koulusta ja 35 osastosta. Se palvelee monia aloja ja siten laajaa tieteenaloja 35 perustutkinto- ja 50 jatko-opinto-ohjelman kautta. Yksi sen päätavoitteista on uuden tiedon luominen edistämällä tieteellistä tutkimusta. Tämä tekee yliopistosta erityisen aktiivisen tutkimuksessa, jolla on korkea maine laadusta ja innovatiivisuudesta. QS World Ranking / Top Universities (2021) -listalla UPatras on sijalla 751-800. Muiden toimintojensa ohella UPatras ylläpitää Vieraiden kielten opetusyksikköä ja elinikäisen oppimisen koulutuskeskusta. Yliopistossa on liiketalouden perustutkinto-, jatko- ja tohtoriohjelma viimeisintä tieteellistä kehitystä seuraten ja se kattaa täyden valikoiman yksityisen, julkisen ja voittoa tavoittelemattoman sektorin yrityshallinnon ja yrittäjyyden aiheita.

SIEC Finland
siec finland

SIEC : Päätoimintamme ovat:

 • Järjestää kursseja, yritysvierailuja, opintomatkoja, esityksiä ja luentoja sekä juhlia jäsenille ja sidosryhmille
 • Tarjoa opettajille ja muille liike-elämän ammattilaisille linkkejä liiketalouden koulutukseen ja asiantuntemukseen ulkomailla
 • Edistää yrityskoulutusta.
 • Edistää yhteistyötä kaikkien yritysten koulutusta lähellä olevien jäsenten ja organisaatioiden kanssa.
 •   Yrityskasvatuksen alan tutkimuksen asiantuntijayhteisö
 • Liiketoiminnan koulutusta kansainvälisesti kehittävät hankkeet Tukea liiketalouden koulutuksen opiskelijoita
 • Kustannustoiminta
CARDET
CARDET

CARDET (Center for Advancement of Research and Development in Educational Technology) on riippumaton, voittoa tavoittelematon, valtiosta riippumaton tutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka sijaitsee Kyproksella. Se on yksi Euro-Välimeri-alueen johtavista tutkimus- ja kehityskeskuksista, jolla on maailmanlaajuista asiantuntemusta projektien suunnittelusta ja toteutuksesta, valmiuksien kehittämisestä ja verkko-oppimisesta . CARDET on itsenäisesti sidoksissa yliopistoihin ja instituutioihin ympäri maailmaa, kuten Yalen yliopistoon, Nikosian yliopistoon ja International Council of Educational Media -järjestöön. CARDET on toteuttanut lukuisia projekteja, jotka liittyvät koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valmiuksien kehittämiseen ja suunnitteluun, nuorisotukeen, aikuisoppimiseen, lukutaitoon, digitaalisiin työkaluihin, verkko-oppimiseen, koulutusteknologiaan ja syrjäytyneiden ryhmien sosiaaliseen integraatioon . Yksi organisaation ydinvahvuuksista on kyky huolellisesti suunnitella, toteuttaa, toteuttaa ja arvioida projekteja eri yhteyksissä.

Forwardspace
forwardspace

Forwardspace on Viron Pärnussa toimiva yrityskehitysorganisaatio , joka keskittyy pääasiassa startup-yritysten ja IT-alan ympäristöjen kehittämiseen. Tarjoamme myös co-working-tiloja ja inspiroivan työympäristön Pärnun keskustassa yrityksille ja freelancereille. Forwardspace on yrittäjähenkisten ammattilaisten yhteisö monilta aloilta (ICT:stä luovaan teollisuuteen), jotka tukevat toisiaan synergistisessä ympäristössä tavoitteenaan kasvattaa liiketoimintaansa ja rikastua yksilöllisesti. Forwardspace -palvelun käyttäjät voivat myös osallistua erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin, erilaisiin yritystyöpajoihin, mentorointitunneille sekä sijoittajatapaamisiin ja muihin viputapahtumiin. Forwardspacen missiona on edistää paikallisyhteisöä tukemalla nuoria yrittäjiä, tarjoamalla koulutustarjouksia ja antamalla nuorille syyn jäädä Pärnuun ja vahvistaa heidän aktiivista osallistumistaan paikalliseen yhteiskuntaan.

FYG
FYG

Instalofi Levante SL ( FyG Consultores ) on yksityinen korkean tason koulutusyritys, joka on edelläkävijä yritysten, aikuisten ja nuorten kanssa luomisessa innovatiivisten konseptien, yritysten perustamisen, työllistettävyyden perustaitojen, luku- ja laskutaidon, yrittäjyyden sekä pehmeiden ja kovien taitojen koulutuksessa. .

FyG toimii aktiivisesti koulutus- ja koulutusalan yrityksenä edistäen ja tehostaen aikuisten kehitystä, näkemällä uusia mahdollisuuksia ja auttavan heitä työllistymään, kohtaamaan erilaisia syrjäytymistekijöitä: nuoret ja aikuiset, joilla on koulutusvaikeuksia, työttömiä, joilla on taloudellisia tai sosiaalisia esteitä.

FyG:llä on kokemusta monenlaisten koulutusten ja mentorointiohjelmien järjestämisestä yrityksille , yrittäjille, start-upeille, myös heikommassa asemassa oleville henkilöille. Se toimii uraohjausta, ammatillista neuvontaa ja tiedotusta tarjoavana elimenä, joka tarjoaa työttömille työnhaku- ja välityspalveluita, kuten perehdyttämis-, koulutus-, arviointi- ja tiedotuspalveluita.

Viime vuosina FyG on kehittänyt ja toteuttanut useita eurooppalaisia kansainvälisiä yhteistyöprojekteja Erasmus+- ja COSME- ohjelmien kanssa , jotka koskevat yritysten perustamista ja kehittämistä, työllistettävyyttä, johtamista, Start Ups -koulutusta, kansainvälistymistä, pelillistämistä ja yrittäjyyskoulutuksen innovointia.